Kozmetik shop rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

.
Košik
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
Prihlásenie
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA

Nechtova kozmetika Dekorativna kozmetika Kadernicke potreby Telova kozmetika

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stop

OBJEDNÁVKY UŽ NEPRIJÍMAME z dôvodu ukončenia

E-SHOPU aj prevádzky.

 

 

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje postup internetového obchodu kozmetishop.sk (ďalej len predávajúci) a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovom portáli www.kozmetikshop.sk, a práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho (ďalej len Zmluvné strany) s tým súvisiace.

 

Podmienky reklamácie

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar v neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu je kupujúci povinný upozorniť pri prevzatí tovaru, a to písomne do protokolu dopravcu pri odbere tovaru. Bez takéhoto upozornenia nie je predávajúci na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru povinný prihliadnuť.

 

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu daňový doklad, originál záručného listu (ak bol vydaný) a reklamovaný tovar. Ak reklamovaný tovar bude znečistený alebo bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom, predávajúci je oprávnený reklamáciu neprevziať.

 

Pri poslaní tovaru na reklamáciu predávajúcemu, náklady na dopravu hradí kupujúci. Kupujúci je povinný k reklamovanému tovaru pribaliť vyplnený reklamačný formulár, ktorý si môže stiahnuť TU, daňový doklad o kúpe tovaru (faktúru) a originál záručného listu.

 

Predávajúci zodpovedá za výrobné vady, ktoré sa prejavili na reklamovanom tovare pri prevzatí od kupujúceho počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady na spotrebnom materiáli a nezodpovedá za vady spôsobené najmä:

a)                  mechanickým poškodením, živelnou pohromou a vyššou mocou,

b)                 nesprávnym zaobchádzaním

c)                  zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie,

d)                 bežným opotrebením,

e)                  zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom

 

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (neplatí pri akciách a výpredajoch). Predávajúci je povinný identifikovať kupujúcemu vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Pri uznaní reklamácie, ak sa zistí, že tovar má neodstrániteľnú vadu spôsobenú výrobnou chybou, predávajúci je povinný kupujúcemu vymeniť tovar za nový. V prípade, že tovar je vypredaný, predávajúci je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu.

 

„Na základe § 620 OZ záručná doba za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci, je 24 mesiacov. V zmysle výkladu OZ zákonnú záručnú dobu nemožno skrátiť. Za vadu veci sa považuje neexistencia takej vlastnosti veci, ktorá sa u veci určitého druhu a veku všeobecne predpokladá a v dôsledku ktorej je možnosť využitia veci podstatne znížená. Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia, napríklad papierový pilník na nechty“ (Zdroj: http://www.soi.sk/sk/Najcastejsie-otazky.soi)

Alternatívny spôsob riešenia spotrebiteľských sporov

SK-Alternativny-sposob-riesenia-sporov_1.doc

Na stiahnutie: